Verleden, heden, toekomst. Wer gean we hinne?

Voorwerp: Verleden, heden, toekomst. Wer gean we hinne?

Gjalt de Jong en Schelte Meinsma Westerplantage 19 - Leeuwarden Plan je route

Gjalt de Jong (de skûtsjeman) en Schelte Meinsma (de ynternet ekspert) gaan op bijzondere wijze vertellen over het verleden, het heden en vooral de toekomst. Op het unieke fryske Theaterskip De Baldr vertellen zij in een sfeervolle samenhang over de invloeden van de nieuwe mogelijkheden en zetten dit weg in duidelijk perspectief met het verleden. Welke invloeden van vroeger kunnen we weer doorvertalen naar de ontwikkelingen van de toekomst met een duidelijke eigen Fryske saus.

Eigen stijl, eigen magie en eigen beleving. Als een ware Frysk. Fryslan Boppe.

Het verhaal vind plaats op het water in de vaart van Leeuwarden naast het VVV kantoor van Leeuwarden precies aan de voet van de Achmea toren.
Willemskade Zuid-Zijde (tegen de brug aan)

19.00 – 19.50:   ferhaal yn ‘t Frysk
20.00 – 20.50:   story in English
21.00 – 21.50:   verhaal in het Nederlands

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?