’t Bildt, dat klaine plakky grônd

Voorwerp: Schotanus kaart van het Bildt

Aerden Plaats Dominee Schuilingstraat 4 - Oude Bildtzijl Plan je route

In de monding van de voormalige Middelsee ligt dat bijzondere klaine plakky grônd met de naam ’t Bildt. Het aangeslibde ‘opgebilde’ land is door mensenhand op zee gewonnen en ontgonnen. De vruchtbare klei biedt een rijke voedingsbodem voor graan en aardappelen. Het Bildt met z’n rechte dyken, kleine arbeidershuisjes en grote boerderijen, is een verhaal apart. Met een Bildts eigen landschap, taal en cultuur.
Op de kaart uit de atlas van Schotanus (1718) is heel duidelijk te zien hoe het Bildt is ingepolderd. Daar ligt zichtbaar een stukje nieuw land tussen Westergo en Oostergo. Grenzend aan het wad, met als dwarsverbinding op de oude kwelderruggen de aangelegde veertien kilometer lange Oudebildtdijk.

Vrijdagavond 26 januari worden in de Aerden Plaats op Ouwe-Syl verhalen verteld over onder andere een binnendijkse Bildtse boerderij, het bútsoeken langs de dijk en het buitendijks glijden met de slikslee. Uiteraard waar mogelijk in het Bildts.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?