Het bijzondere leven van Jan en Jel Sytema op ‘De Poep’ ( De Jonge Jan )

Voorwerp: Onderdelen van het skûtsje en correspondentie van Jan en Jel Sytema

Harm de Vlas De Stripe 12 - Earnewald Plan je route

Jan en Jel Sytema binne berne op it skûtsje fan heit en mem, Sietse en Gjetsje Sytema, en hawwe letter it skûtsje oernommen fan heit en mem. As broer en sus hawwe se wurke en libbe op skûtsje De Jonge Jan ( De Poep ). Se hawwe de wille belibbe fan it winnen fan sylwedstriden, mar ek it fertriet fan in mislearre leafde, se hawwe hurd wurke, sober libbe, jild sparre en jild ferlern en wol hiel bysûnder en ferrassend binne de lêste libbensjierren fan Jel.

 

Ieder heel uur een vertelling, er kunnen maximaal 45 personen in de ontvangstruimte van het museum

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?