Jan en Jel en ‘de Poep’.

Voorwerp: In libben lang op in skûtsje

Skûtsjemuseum De Stripe 12 - Earnewald Plan je route

Jan en Jel Sytema binne berne op in skûtsje en hawwe letter it skûtsje oernommen fan heit en mem. As broer en sus hawwe se wurke en libbe op skûtsje De Jonge Jan (De Poep). Se hawwe de wille belibbe fan it winnen fan sylwedstriden, mar ek it fertriet fan in mislearre leafde, se hawwwe hurd wurke, sober libbe, jild sparre en jild ferlern en wol hiel bysûnder en ferrassend binne de lêste libbensjierren fan Jel.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00
2018verhalen

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?