Ronja

Voorwerp: In foarstellings-poster fan Ronja de Rôversdochter troch Tryater

Antsje van der Zee Blokhuisplein 40 - Leeuwarden Plan je route

Ronja de Rôversdochter. Dat spile ta de ferbielding! In mearke fol fan fantasij. As boek en as film al skitterjend, mar as foarstelling noch yndrukwekkender. Nei ‘Pak m Stanzi’, spile Tamara Schoppert yn 2001 by Tryater Ronja. En ik mocht, doe noch in lyts famke, foarlêze út it boek op de seizoenspresintaasje fan Tryater. Dat hat in protte yndruk op my makke; en der grif oan bydroegen dat ik letter fan teater myn stúdzje makke ha én myn wurk . Graach nim ik jim mei yn de ferbielding.

In het kantoor van Leeuwarden-Fryslân 2018, in het “poortgebouw” van de Blokhuispoort. In de poort zit de toegang.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Andere verhalen in deze straat:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?