Het Poptaslot of Heringastate te Marsum, een bijzondere state in Friesland.

Voorwerp: Het Poptaslot of Heringastate te Marsum, een bijzondere state in Friesland.

Poptaslot Heringastate Slotleane 1 - Marsum Plan je route

Het Poptaslot is een uniek landgoed dat ongeveer in 1500 werd gesticht door de adellijke familie Van Heringa.
De nazaten van de aangetrouwde familie Van Eysinga verkochten in 1687 de state met slotboerderij, poortgebouw grachten, tuinen en singels aan de ongehuwde, vermogende advocaat Dr. Henricus Popta uit Leeuwarden.

Het Poptaslot is vrijdagavond 26 januari a.s. geheel te bezichtigen, van kelder tot zolder. Elk vertrek heeft haar eigen verhaal, verteld door de daar aanwezige gidsen.

Gewoonlijk worden in het Poptaslot altijd rondleidingen in groepen gedaan, nu mogen de bezoekers zelf door het slot lopen!
Ook heel bijzonder is dat: het fraaie meubilair, prachtige betimmeringen, schouwen, poortjes en bedsteden helemaal in sfeer, met kaarsen zullen worden verlicht!
Ook de Heerenkamer, museumkamer en washuis van het Popta Gasthuis aan de Hegedyk, zijn opengesteld.

NB: Niet alle ruimtes in Het Poptaslot zijn deze avond verwarmd, trek dus warme kleren aan.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?