Van een bakkersknecht, schaatsen en onderduiken in Wijnaldum

Voorwerp: een bakkersknecht, een Poolse schoonrijdster en onderduikers

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum S. Schaafstrapaed 1 - Wijnaldum Plan je route

Het Archeologisch Steunpunt is gevestigd in de consistorie, eens de plek waar de dorpelingen bijeen kwamen voor bijeenkomsten van allerhande soort.

Daarnaast is de kerk van ouds het middelpunt van het dorp.
Tegenwoordig is dorpshuis De Bijekoer de locatie waar alle activiteiten plaatsvinden.

Langs deze 3 locaties in het hart van Wijnaldum is in willekeurige volgorde een wandeling uitgezet.

Om 20.00, 20.30 en 21.00 uur kunt u luisteren naar het verhaal (max 20 minuten) over een bakkersknecht, een Poolse schoonrijdster en onderduikers.

Ieder verhaal wordt  3 x verteld.

Locaties:
De kerk – een verhaal over onderduikers in Wijnaldum

Het Archeologisch Steunpunt (in de consistorie), Tsjerkepaad 3 – een verhaal over een Poolse schoonrijdster

Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1 – een verhaal over een Wijnaldumer bakkersknecht

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?