Het koningsduo land en water

Voorwerp: Brugwachtershuis

Jos van Langen Wirdumerpoortsdwinger - Leeuwarden Plan je route

De Brugwachter vertelt

De brug als metafoor voor het Friese landschap: gesloten staat voor het land, open symboliseert het water. Een brugwachter regelt welke van de twee voorrang heeft. Vanuit dat perspectief wil ik mijn verhaal vertellen over de kwaliteiten van het Friese landschap en de kansen die dit voor Leeuwarden biedt.
De kracht van het Friese landschap is niet alleen het weidse uitzicht maar ook het immense netwerk van kanalen, meren en vaarten die allen op één peil worden beheerd. Tot honderdvijftig jaar geleden vormden deze vaarwegen de ‘snelwegen’ van hun tijd. Binnen alle middeleeuwse Friese binnensteden heeft het water een voorname rol gespeeld, zo ook binnen Leeuwarden. Hoewel er veel vaarten en grachten zijn gedempt -Eewal, Tweebaksmarkt en Keizersgracht- zijn er ook nieuwe kanalen en vaarten gegraven. Leeuwarden heeft gekozen voor de ontwikkeling van de kleine watersport in de vorm van sloepvaren. In de praktijk betekent dit dat bruggen in brede vaarten een minimale doorvaarthoogte van 2,5 meter en dat bruggen in de smalle vaarten een doorvaarthoogte van 1,5 meter krijgen.
Als je interesse is gewekt kom dan naar het brugwachtershuisje aan de Wirdumerpoortsdwinger om de toekomstdroom over land en water te beluisteren.

Er is ruimte voor achter personen per keer.

Jos van Langen, brugwachter

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?