Fryslân hjoed en juster

Voorwerp: Blauhúster Belevenissen

Gerben Rypma Stichting Vitusdyk 15 - Blauwhuis Plan je route

Doarpsgenoaten fertelle of sjonge hoe’t de wrâld der hjoed en juster hinneleit.

Fan 16.00-17.00 oere yn kafee de Freonskip. Johannes sr fertelt, Johannes jr sjongt, Akkelien lêst foar, Piet fertelt oer de skiednis en alle oaren ferhale oer it deislike libben. Der is plak foar 40 gasten en de bar is iepen.

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Bekijk de verhalen

Welke verhalen werden verteld op 26 januari?